สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1


Закрыть рекламу

Смотреть видео สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1 онлайн, скачать на мобильный.

38,020
85   |   1
nunkorat   |   4 год.
Поделиться этим видео
Описание видео
СКАЧАТЬ


สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1 - Видео для телефона

ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19-20 มกราคม 2554 จัดโดย สปก กระทรวงเกษตร

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1 - Видео для телефона

Комментарии

Закрыть рекламу