สู้ไม่ถอย


Закрыть рекламу

Смотреть видео สู้ไม่ถอย онлайн, скачать на мобильный.

207,244
1,642   |   81
EXIT Thailand   |   1 год.
Поделиться этим видео
Описание видео
СКАЧАТЬ


สู้ไม่ถอย - Видео для телефона

เนื้อเพลง สู้ไม่ถอย
สู้เข้าไปอย่าได้ถอย
มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่
รวมพลังทำลายเหล่าศัตรู
พวกเราสู้เพื่อความยุติธรรม
เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่
ก้าวเข้าไปด้วยใจมุ่งมั่น
เขาจะฟาดเขาจะฟัน
พวกเราไม่พรั่นพวกเราสู้ตาย
สู้เข้าไปอย่าได้หนี
เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่
รวมพลังผองเราเหล่าชาวไทย
สู้ขาดใจพวกเราเสรีชน

เร็วเร็วมา มาร่วมกันเดิน
เรามาเดิน เหล่าประชาชน
จงร่วมใจ เดินเข้าไป
จงคว้าชัยมาให้มวลชน
ความตายนั่นหรือ
เราไม่กลัว เราไม่เกรง
ใครมาข่มเหง เราจะสู้เราไม่ถอย
เราจะสู้จนชีพหลุดลอย
ไทยจะต้องเป็นไทย

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

สู้ไม่ถอย - Видео для телефона

Комментарии

Закрыть рекламу