Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào?


Закрыть рекламу

Смотреть видео Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào? онлайн, скачать на мобильный.

285,955
67   |   66
vietweeklytube   |   2 год.
Поделиться этим видео
Описание видео

Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào? - Видео для телефона

Kinh nghiệm nuôi chim chào mào lúc nhổ lông đuôi của một ông chú ở Hà Nội.

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào? - Видео для телефона

Комментарии


Закрыть рекламу