ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv


Закрыть рекламу

Смотреть видео ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv онлайн, скачать на мобильный.

78,704
178   |   8
อาลัมภางค์ เขลางค์นคร   |   3 год.
Поделиться этим видео
Описание видео
СКАЧАТЬ


ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv - Видео для телефона

ซอพื้นเมือง เรื่อง ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ซอโดย อ.ขวัญชัย สุรินทร์ศรี และ แม่ครูบัวซอน เมืองป๊าว
เพื่อเป๋นการอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และ ฮ่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

(อาลัมภางค์...)

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv - Видео для телефона

Комментарии


Закрыть рекламу