สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1

Просмотров: 57,572   |   Загружено: 6 год.
iconПодробнее о видео
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19-20 มกราคม 2554 จัดโดย สปก กระทรวงเกษตร

Похожие видео

© 2011 - 2016
สอนเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนที่1