2013/10/04 คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่วงที่1 พูดคุยกับ "อ.ปานเทพ" เรื่องประโยชน์น้ำมันมะพร้าว

Просмотров: 27,563   |   Загружено: 5 год.
iconПодробнее о видео
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000125113

Official Website : http://www.manager.co.th
Follow our official Breaking news on Twitter : https://twitter.com/ASTVManager
Follow official G+ : https://plus.google.com/+manageronline

Похожие видео

© 2011 - 2018
2013/10/04 คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่วงที่1 พูดคุยกับ 'อ.ปานเทพ' เรื่องประโยชน์น้ำมันมะพร้าว