CB-774 กล่องอเนกประสงค์ (ด้านซ้าย) + ขั้นตอนการติดตั้งกล่องติดรถกระบะ

Просмотров: 34,908   |   Загружено: 4 год.
iconПодробнее о видео
กล่องอเนกประสงค์ (ซ้าย) ติดตั้งข้างกระบะรถด้านซ้าย เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ต้องขึ้นกระบะ สามารถเปิดใช้งานได้จากข้างรถกระบะ ผลิตจากไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา ทนทาน สีดำพิเศษเช็ดทำความสะอาดง่าย บรรจุสัมภาระได้มากกว่า 9 ลูกบาศก์ฟุต
รายละเอียด : http://www.carryboyaccessories.com/utilitybox/th/
โทร. 0-2360-7555 #71

CB-774 Utility box, Side open type -- This new type creates a comfort in usage, made from FRP and mat black color painted. 9 cubic feet space to use

Похожие видео

© 2011 - 2018
CB-774 กล่องอเนกประสงค์ (ด้านซ้าย) + ขั้นตอนการติดตั้งกล่องติดรถกระบะ