Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào?

Просмотров: 613,273   |   Загружено: 4 год.
iconПодробнее о видео
Kinh nghiệm nuôi chim chào mào lúc nhổ lông đuôi của một ông chú ở Hà Nội.

Похожие видео

© 2011 - 2016
Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào?