ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv

Просмотров: 110,295   |   Загружено: 5 год.
iconПодробнее о видео
ซอพื้นเมือง เรื่อง ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ซอโดย อ.ขวัญชัย สุรินทร์ศรี และ แม่ครูบัวซอน เมืองป๊าว
เพื่อเป๋นการอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และ ฮ่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

(อาลัมภางค์...)

Похожие видео

ซอปั๋นปอนปี๋ใหม่

ซอปั๋นปอนปี๋ใหม่...


Добавлено: 5 год.
Добавил: KhawOatt
© 2011 - 2016
ซอปี๋ใหม่เมือง ๑.wmv