Видео : สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Aliexpress
05:1576457   Скачать
Aliexpress
ติดตังที่ บ้านสวนคลองเรือ วิหารแดงครับ สนใจสามารถไปเยี่ยมชมสวนได้ครับ เจ้าของสวนใจดีครับ หรือหากสนใจเรื่องระบบสูบน้ำ ยินดีให้คำปรึกษาครับ 0870813940 เปี๊ยกโซล่าเซลล์ครับ
Tags: ,

Похожие видео

VID20130616002 VID20130616002
05:47 6817
  онлайн |