Видео : หลักฐานสำคัญ ใครเผา เซ็นทรัลเวิลด์

หลักฐานสำคัญ ใครเผา เซ็นทรัลเวิลด์

Aliexpress
13:5155961185   Скачать
Aliexpress
เหตุผล และ หลักฐานสำคัญ ที่แสดงว่า "คนเสื้อแดง" ไม่ได้เผา "เซ็นทรัลเวิลด์" ช่วงบ่าย แกนนำประกาศเลิกชุมนุม ต่อมา ทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมด (รวมทั้ง เซ็นทรัลเวิลด์) ตอนไฟไหม้นั้น คือ ช่วงตอนเย็น ที่ไม่มี คนเสื้อแดง เหลืออยู่ในพื้นที่แล้ว อีกทั้ง ทหารไม่ให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าไปดำเนินการ.. จึงชัดเจนว่า เป็นแผนชั่วของ..... ที่ต้องการใส่ร้าย "คนเสื้อแดง" Red USA http://redusala.blogspot.com/2012/10/3.html จัดทำเพื่อสำรองไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่ "คนเสื้อแดง" ถูกใส่ร้ายป้ายสี โดย เอกฤทธิ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ Credit by RedPhetClasSic
Tags: ,

Похожие видео

  онлайн |