Видео : Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào?

Tại sao phải nhổ lông đuôi chim Chào mào?

02:5722307448   Скачать
Kinh nghiệm nuôi chim chào mào lúc nhổ lông đuôi của một ông chú ở Hà Nội.
Tags: ,
  онлайн |